Collo en multi-colli

Collo aanmaken en het Rit info scherm
Een rit kan één of meerdere colli bevatten. Deze worden aangemaakt bij de Inhoud sectie van een rit:

Onder Type zijn een aantal standaard collo typen beschikbaar om mee te geven.

Wanneer een rit uit meerdere ophaaladressen en/of bezorgadressen bestaat, dan dient de collo toegewezen te worden aan de juiste adressen:

Na aanmaken van een rit, of wanneer een rit is binnengekomen via een koppeling, wordt de collo informatie in het Rit info scherm getoond bij het adres. Als het om een rit gaat waar de collo eerst ergens opgehaald en daarna bezorgd moet worden, dan is de collo bij beide adressen te zien met bijbehorende status. Een collo krijgt altijd een status, en kan daarnaast de volgende informatie bevatten:

  • Barcode
  • Type
  • Afmetingen
  • Gewicht
  • Omschrijving

Bij hover van de muis over de collo worden twee knoppen zichtbaar. Hier kun je het label van de collo printen, of informatie wijzigen.

In de gebruikelijke flow krijgen colli automatisch de correcte status wanneer acties op de rit uitgevoerd worden. Voor meer informatie hierover, klik op Rit status in het handleidingen menu

Ophalen of bezorgen met de app
Bij een adres worden in de app de colli getoond om af te handelen. Dit kan via het scannen van de barcode of (wanneer scan niet verplicht is) via handmatig tikken op de collo om een status toe te wijzen. Wanneer scannen niet verplicht is dan worden alle colli automatisch op ophalen/bezorgen gezet. De koerier kan deze status wel nog wijzigen door er op te tikken.

Wanneer bij het afronden van het adres niet alle colli een status hebben gekregen dan wordt er via een waarschuwing gewezen welke colli er nog niet afgerond zijn.

Aanpassen van colli status door planner
De planner kan de ophaal/bezorg status van colli bij een adres aanpassen via de knop Ophalen / bezorgen. Hiermee opent er een pop-up waar per adres aangegeven kan worden wat er met de colli is gebeurd.

Afwijkende collo flow
Wanneer colli niet opgehaald of bezorgd (kunnen) worden zijn er een aantal mogelijke flows die doorlopen worden. In de meeste gevallen zal de planner hiervoor aan moeten geven wat het gewenste vervolg is.

Ontbrekende collo bij aanlevering
Wanneer er een rit met één collo is en deze collo niet wordt aangeleverd dan blijft de rit op verwacht staan. Wanneer er een rit met meerdere colli is, en er in deze rit een collo ontbreekt, dan zal de rit wel actief worden voor de koerier. In de Rit info is dan te zien dat deze collo nog op Verwacht staat. Wanneer de koerier de bezorging bij het adres heeft gedaan gaat de collo die nog op Verwacht stond naar Niet aangeleverd. De planner kan nu beslissen of deze collo geannuleerd wordt, of dat de rit opnieuw gepland wordt. Mocht de collo op enig moment toch nog gescand worden op de hub, dan wordt dit ook weergegeven in de rit.

Ontbrekende collo bij ophalen
Het kan voorkomen dat bij een ophaal adres er één of meerdere colli ontbreken. Dit kan de koerier aangeven in de app. Het adres, en daarmee de rit, komt dan op Niet afgerond te staan. De planner kan nu beslissen of deze collo geannuleerd wordt, of dat de rit opnieuw gepland wordt.

Ontbrekende collo bij bezorgen
Een ontbrekende collo bij een bezorgadres zorgt er voor dat de rit niet afgerond kan worden omdat een ontbrekende collo geen eindstatus is. Als de collo weer terecht is kan de planner aangeven dat de collo weer ‘Aangeleverd op hub’ is. De collo krijgt dan weer de statu Gereed voor bezorgen en alsnog behandeld kan worden via de rit. Wanneer de collo niet terecht komt kan deze worden aangemerkt als Manco. Hiermee wordt de rit afgerond.