Rit status

Rit status en acties
De rit status wordt herleid uit de status van de adressen in de rit. Wanneer een adres colli bevat dan wordt dit ook meegenomen. Om een rit af te ronden moeten dus alle adressen met bijbehorende colli behandeld worden. Daarnaast kan een planner meerdere adressen en/of ritten in bulk afronden, en kan een planner acties uitvoeren op een rit.

Nadat een rit is aangemaakt of via een koppeling is binnen gekomen is via het Rit info scherm de informatie te zien. In het bovenste deel staat de algemene informatie en daarbij de status en de mogelijke acties.

Hier kan de planner:

  • Een koerier toewijzen
  • Aangeven dat colli op de hub zijn (dit gebeurt ook automatisch bij het scannen)
  • Herplannen van een rit
  • In bewaring nemen tot een bepaalde datum waarna de collo retour gaat
  • Retour rit aanmaken
  • Rit annuleren

Voor de functie Aangeleverd op hub en Annuleren kan je kiezen voor welke colli dit geldt. De functies Herplannen, In bewaring nemen en Retour worden altijd toegepast op alle beschikbare colli. Als bijvoorbeeld een deel van de colli al bezorgd zijn en je klikt op Retour, dan zal de retour rit alleen de colli bevatten die nog niet bezorgd waren.

De knop Ophalen / bezorgen geeft de planner de mogelijkheid om adressen binnen een rit handmatig af te ronden of aan te passen.

Status kleuren
In zowel de lijstweergave als in het Rit info scherm worden kleuren gebruikt om de status makkelijk herkenbaar te maken. Een paar belangrijke status kleuren zijn:

  • Rood: de rit loopt tegen de tijdlimiet aan of is er al overheen
  • Geel: De planner moet een vervolgactie aangeven. Meestal is dit omdat er bijvoorbeeld geen automatische retourrit is gedefinieerd voor deze rit, of dat er een collo in de rit niet afgerond is en deze nog geannuleerd of opnieuw ingepland moet worden.
  • Groen: de rit is afgerond. Afgerond betekend hier dat er geen acties meer gedaan hoeven te worden. Wanneer er bijvoorbeeld een collo geannuleerd is, of een retourrit is aangemaakt, dan is de rit ook Afgerond en daarmee groen.

Ophalen / bezorgen
Via de knop Ophalen / bezorgen kan de planner de adressen binnen een rit afronden of aanpassen. Hier kan je kiezen om adressen op te halen of te bezorgen, of aangeven dat dit niet mogelijk was met de correcte reden. Deze handelingen volgen een logische volgorde: wanneer binnen een rit het ophalen niet mogelijk was, of nog niet is gebeurd, dan is het ook nog niet mogelijk om het bezorgadres af te ronden.

De resulterende status van het adres zal altijd rechts boven in de adres regel te zien zijn.

Rit afronden met meerdere colli
Wanneer er meerdere colli bekend zijn bij het adres moet de status per collo worden aangegeven. De oranje knoppen passen de gekozen actie toe op alle colli op het adres. Als colli een verschillende status dienen te krijgen dan kan dit via de het dropdown menu in de regel van de collo. In de adres status is vervolgens te zien of alle colli op het adres succesvol zijn afgerond of niet.

Rit afronden met meerdere adressen
Binnen een rit met meerdere ophaal- of bezorgadressen kunnen deze adressen tegelijk worden afgerond door het klikken op de bovenste oranje knoppen. Deze acties worden toegepast op alle adressen in de rit. Wanneer nodig kun je ook een opmerking toepassen die wordt opgeslagen in de historie.

Daarnaast is het in een rit met meerdere adressen is het ook mogelijk om per adres specifieke handelingen uit te voeren. Dit kan door op het adres te klikken en hier de collo status te kiezen.

Ritten in bulk afronden
Via de lijst met alle ritten kunnen meerdere ritten geselecteerd worden en deze kunnen tegelijk worden afgerond. De gekozen acties worden op alle adressen in alle geselecteerde ritten toegepast. Het is ook mogelijk om te kiezen of adressen die al uitgevoerd waren overschreven worden met de nieuwe status of niet.

Wanneer een rit nog op status Verwacht staat, dan zal deze niet meegenomen worden. Wil je deze rit toch afronden dan moet je de rit eerst handmatig op status aangeleverd zetten via de knop Aangeleverd op hub.