Rit status

Rit status en acties
De rit status wordt herleid uit de status van de colli in de rit. Om een rit af te ronden moeten dus alle colli behandeld worden. Daarnaast kan een planner meerdere colli, adressen en/of ritten in bulk afronden, en kan een planner acties uitvoeren op een rit.

Nadat een rit is aangemaakt, is via het Rit info scherm de informatie te zien. In het bovenste deel staat de algemene informatie en daarbij de rit status en de mogelijke acties.

Hier kan de planner:

  • Een koerier toewijzen
  • Aangeven dat colli op de hub zijn (dit gebeurt ook automatisch bij het scannen)
  • Herplannen van een rit
  • In bewaring nemen tot een bepaalde datum waarna de collo retour gaat
  • Retour rit aanmaken
  • Aangeven dat colli Niet aangeleverd, Geannuleerd of Manco zijn

Voor de functies Aangeleverd op hub, Niet aangeleverd, Annuleren en Manco kan je kiezen voor welke colli dit geldt. Via deze functies kun je status van colli ook weer ongedaan maken. De functies Herplannen, In bewaring nemen en Retour worden altijd toegepast op alle beschikbare colli. Als bijvoorbeeld een deel van de colli al bezorgd zijn en je klikt op Retour, dan zal de retour rit alleen de colli bevatten die nog niet bezorgd waren.

De knop Ophalen / bezorgen geeft de planner de mogelijkheid om adressen binnen een rit handmatig af te ronden of aan te passen.

Status kleuren
In zowel de lijstweergave als in het Rit info scherm worden kleuren gebruikt om de status makkelijk herkenbaar te maken. De statuskleur van de rit is altijd afgeleid van de colli status(sen) die in deze rit zitten. Wanneer er 1 colli in de rit zit, dan komt de status en statuskleur van de rit altijd overeen met de colli status. Wanneer er meerdere colli in de rit zitten kan het voorkomen dat deze colli verschillende statussen hebben. De rit status zal dan altijd weergeven wanneer er nog een actie moet gebeuren, of hoeveel colli er opgehaald/bezorgd zijn.

Een belangrijke statuskleur voor de rit is de kleur Geel (Niet afgerond). Dit houd in dat er een vervolgactie van de planner nodig is. Meestal is dit omdat er bijvoorbeeld geen automatische retourrit is gedefinieerd voor deze rit, of dat er een collo in de rit Niet afgerond is en deze nog opnieuw ingepland of geannuleerd moet worden.

Niet aangeleverd / ontbreekt / manco
De meeste collo statussen zullen duidelijk zijn in wat het betekend. Voor de statussen Niet aangeleverd, Ontbreekt en Manco is het verschil misschien minder duidelijk. Deze statussen zijn bedoeld voor specifieke situaties, elk ook met een ander gevolg voor de rit:

Niet aangeleverd

Wanneer een collo op Verwacht staat en niet is aangekomen op de hub kan de planner aangeven dat de collo Niet aangeleverd is. Hiermee wordt de rit uit een al geplande route gehaald en krijgt de rit de status Niet afgerond. Dit geldt als een herinnering voor de planner dat ze de rit moeten herplannen op de volgende dag, of moeten annuleren wanneer de collo überhaupt niet meer zal komen. Wanneer de collo gescand wordt op de hub wordt de status automatisch weer overschreven naar Gereed voor bezorgen, met rit status Aangemaakt.

Ontbreekt

De status Ontbreekt houdt in dat de collo op het moment van bezorgen niet gevonden kan worden door de koerier. Het is altijd een actie die bij een bezorgpoging hoort. Ontbreekt is geen eindstatus, het is de bedoeling dat de planner aangeeft dat de rit herpland wordt als de collo weer terecht is, of wanneer deze niet gevonden kan worden dan kan de collo op Manco gezet worden.

Manco

Manco geeft aan dat de collo niet gevonden kan worden en dat de rit hiermee wordt afgerond. Manco is een eindstatus.