Privacy policy


Veloyd geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Veloyd. Deze voorwaarden zijn voor het laatst geupdate op 10 maart 2022. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen.

 

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:
Veloyd B.V.
Kastanjelaan 400, 5616LZ Eindhoven
Email: info@veloyd.nl

Kamer van Koophandel:
Veloyd B.V.: 72638273. Vestigingsnummer: 000040736385

“Website” heeft betrekking op de volgende website: https://veloyd.nl en alle subdomeinen.

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Hosting provider

STRATO

Hosting gegevens

Alle verzamelde en verwerkte data worden door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een distributiepartner van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen. Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Veloyd verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • Je een account aanmaakt op de website;
 • Je op de website vraagt om informatie;
 • Je een formulier op de website invult;
 • Je een bestelling plaatst op de website of via een ander medium;
 • Je een direct zichtbare tekst op de website plaatst.

Onderstaande persoonsgegevens worden door Veloyd verwerkt:

Beheer van persoonlijke ruimtes (account):

 • Voor- en achternaam
 • Pseudoniem
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Genereren van zendingen en ritten

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • IP-adres

Informatie over producten, diensten en aanbiedingen:

 • Voor- en achternaam
 •  Adres
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 • Bedrijfsgegeven

Beheer van nieuwsbrieven:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze partners of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voorbeelden van derden partijen waar gebruik van gemaakt wordt zijn (maar niet uitsluitend):

 • PostNL, GLS, DHL, fietskoeriers.nl en andere te selecteren distributiepartners: Voor de levering van producten per post.
 • Sendinblue: Voor het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt zich altijd ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief middels de unsubscribe link onderaan de emails.
 • Bunq: Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen.
 • Jortt: Voor administratieve en boekhoudkundige verwerking van orders.
   •  

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving. In aanvulling hierop anonimiseert Veloyd B.V. persoonsgegevens uiterlijk 6 maanden nadat ze als zending of rit ingegeven zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact met ons op.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Cookies

Veloyd B.V.  gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Functionele cookies zoals sessie- en login cookies worden geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Dit is voor intern gebruik om het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren. Je kunt je afmelden voor de functionele cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wachtwoord

Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • We bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, /of speciale karakters.
 • Het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven.
 • Elk account moet een eigen uniek wachtwoord hebben.
   •  

Beveiliging

Veloyd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.