Logo van Storeshippers

StoreShippers

StoreShippers levert Ship from Store diensten. Deze diensten zijn leveringen vanuit fysieke winkels, magazijnen, maar ook vanuit dark stores. De focus in de dienstverlening ligt op snelheid en duurzaamheid.

StoreShippers koppelen aan Veloyd

  • Zendingen van StoreShippers als rit inplannen.
  • Zendingen van StoreShippers scannen in Veloyd.
  • Ophaalopdrachten van StoreShippers als rit inplannen.
  • Bezorgopdrachten van StoreShippers als rit inplannen.
  • Zendingstatussen realtime naar StoreShippers terug koppelen.

Stap 1: StoreShippers als nieuwe klant aanmaken.

StoreShippers is de partij die ritten in Veloyd aan gaat maken en statussen van deze ritten op gaat halen. De koppeling wordt vanuit StoreShippers tot stand gebracht. Hiervoor heeft StoreShippers een API key nodig en dien je een Webhook URL voor ritten in te vullen.
Ga binnen Veloyd naar Administratie > Klanten en maak een Nieuwe klant.
Deze klant noem je “StoreShippers B.V.” Vul ook de overige NAW-gegevens van StoreShippers B.V. in. Klik vervolgens op het tabblad Koppelingen.

StoreShippers aanmaken als klant en genereren van API key

Klik op + Nieuwe API key. Er wordt nu een API key gegenereert. Tevens verschijnen er twee nieuwe velden. In het veld Webhook URL ritten vul je in: “https://api.storeshippers.com/carrierplatform/veloyd/update_shipping/”. Het veld Webhook URL zendingen laat je leeg. Klik vervolgens op Opslaan.
(StoreShippers stelt de Webhook URL ritten ter beschikking. Mochten ritstatussen en updates niet bij StoreShippers doorkomen dan kan je hen om de URL vragen. StoreShippers is de partij die de Webhook URL genereert).

Genereren webhook URL voor StoreShippers

Stap 2: API key met StoreShippers communiceren.

Kopieer de API key die je in stap één gegenereerd hebt en stuur deze naar je contactpersoon bij StoreShippers.
StoreShippers voert de API key in hun systeem in waarmee StoreShippers dan is gekoppeld aan je Veloyd account. Ritten kunnen nu door StoreShippers aangemaakt worden en statusupdates worden teruggekoppeld.