Logo van Packaly

Packaly

Packaly levert last mile oplossingen. Dit doen ze op op een groene, snelle en transparante manier. Ship from store is de meest voornaamste service van Packaly.

Packaly koppelen aan Veloyd

  • Zendingen van Packaly als rit inplannen.
  • Zendingen van Packaly scannen in Veloyd.
  • Zendingstatussen realtime naar Packaly terug koppelen.

Stap 1: Packaly als nieuwe klant aanmaken.

Packaly is de partij die ritten in Veloyd aan gaat maken en statussen van deze ritten op gaat halen. De koppeling wordt vanuit Packaly tot stand gebracht. Hiervoor heeft Packaly een API key nodig en dient een Webhook URL voor ritten ingevuld te worden.
Ga binnen Veloyd naar Administratie > Klanten en maak een Nieuwe klant. Deze klant noem je “Packaly”. Geef Packaly een Klant login door het schuifje achter Klant login om te zetten. Vul bij emailadres klantlogin justin@packaly.com in.
Klik vervolgens op Opslaan.

Packaly in Veloyd aanmaken als klant

Stap 2: Klant login met Packaly communiceren.

Breng Packaly op de hoogte dat het account actief is. Packaly zal inloggen, een API Key genereren en een Webhook URL ritten invullen.
(Packaly stelt de Webhook URL ritten ter beschikking. Mochten ritstatussen en updates niet bij Packaly doorkomen dan kan je hen vragen de Webhook URL ritten opnieuw in te vullen. Packaly is de partij die de Webhook URL genereert).

Packaly voert de API key in hun systeem in waarmee Packaly dan is gekoppeld aan je Veloyd account. Ritten kunnen nu door Packaly aangemaakt worden en statusupdates worden teruggekoppeld.