Logo van Keana

Keana

Keana is een softwareplatform dat zich toespitst op overslag om hiermee duurzame Stadslogistiek te kunnen verwezenlijken. Met hun software koppelt Keana de grote distributeur aan een zogeheten stadkoerier. Keana wil met hun software het aantal (zware) vervoersbewegingen in een stad verlagen met een daarbij horende reductie van de totale CO2 uitstoot als gewenst gevolg.

Keana koppelen aan Veloyd

  • Vervoeropdrachten van Keana als rit inplannen.
  • Statussen van ritten naar Keana terug koppelen.

Stap 1: Keana als nieuwe klant aanmaken.

Keana is de partij die ritten in Veloyd aan gaat maken en statussen van deze ritten op gaat halen. De koppeling wordt vanuit Keana tot stand gebracht. Hiervoor heeft Keana een API key nodig.

Ga binnen Veloyd naar Administratie > Klanten en maak een Nieuwe klant.
Deze klant noem je “Keana”. Er verschijnen twee nieuwe velden. Beide velden laat je leeg. Klik op Opslaan.

Keana aanmaken als klant en genereren van API key

Stap 2: API key met Keana communiceren.

Kopieer de API key die je in stap één gegenereerd hebt en stuur deze naar je contactpersoon bij Keana.
Keana voert de API key in hun systeem in waarmee Keana dan is gekoppeld aan je Veloyd account. Ritten kunnen nu via Keana aangemaakt worden en statusupdates kunnen door Keana worden opgevraagd.