Logo van Izipack

Izipack

Izipack is een pakketvervoerder die niet alleen zelf pakketten bezorgd maar ook de nodige tools biedt om je pakket eenvoudig te ontvangen. Izipack wil consumenten in controle brengen van hun pakketten zodat zij meer tijd hebben voor wat voor hen echt belangrijk is. Izipack richt zich daarom op de diversificatie aan afleveropties en doet dit al dan niet in samenwerking met andere bezorgende partijen.

Izipack koppelen aan Veloyd

  • Zendingen van Izipack als rit inplannen.
  • Zendingstatussen naar Izipack terug koppelen.

Stap 1: Izipack als nieuwe klant aanmaken.

Izipack is de partij die ritten in Veloyd aan gaat maken en statussen van deze ritten op gaat halen. De koppeling wordt vanuit Izipack tot stand gebracht. Hiervoor heeft Izipack een API key nodig.

Ga binnen Veloyd naar Administratie > Klanten en maak een Nieuwe klant.
Deze klant noem je “Asendia Benelux B.V.”. Er verschijnen twee nieuwe velden. Beide velden laat je leeg. Klik op Opslaan.

Stap 2: API key met Izipack communiceren.

Kopieer de API key die je in stap één gegenereerd hebt en stuur deze naar je contactpersoon bij Izipack.
Izipack voert de API key in hun systeem in waarmee Izipack dan is gekoppeld aan je Veloyd account. Ritten kunnen nu door Izipack aangemaakt worden en statusupdates worden teruggekoppeld.