Logo van DeliveryMatch

DeliveryMatch

DeliveryMatch is een transportmanagementsysteem dat de gehele logistieke keten omvat. Het omvat voorraad- of magazijnbeheer, oplossingen voor ordermanagement en biedt oplossingen om diverse manieren van distributie en verzenden op slimme wijze in te richten.

DeliveryMatch koppelen aan Veloyd

  • Ophaalopdrachten van DeliveryMatch als rit inplannen.
  • Bezorgopdrachten van DeliveryMatch als rit inplannen.
  • Ritstatussen realtime naar DeliveryMatch terug koppelen.

Stap 1: DeliverMatch als nieuwe klant aanmaken.

DeliveryMatch is de partij die ritten in Veloyd aan gaat maken en statussen van deze ritten op gaat halen. De koppeling wordt vanuit DeliveryMatch tot stand gebracht. Hiervoor heeft DeliveryMatch een API key nodig en dien je een Webhook URL voor ritten in te vullen.
Ga binnen Veloyd naar Administratie > Klanten en maak een Nieuwe klant.
Deze klant noem je “DeliveryMatch”. Klik vervolgens op Genereer API key.

DeliveryMatch aan Veloyd koppelen

Er verschijnen twee nieuwe velden. In het veld Webhook URL ritten vul je in: “https://www.deliverymatch.nl/live/connections/veloyd”. Het veld Webhook URL zendingen laat je leeg. Klik vervolgens op Opslaan.
(DeliveryMatch stelt de Webhook URL ritten ter beschikking. Mochten ritstatussen en updates niet bij DeliveryMatch doorkomen dan kan je hen om de URL vragen. DeliveryMatch is de partij die de Webhook URL genereert).

Genereren webhook URL voor DeliveryMatch

Stap 2: API key met DeliveryMatch communiceren.

Kopieer de API key die je in stap één gegenereerd hebt en stuur deze naar je contactpersoon bij DeliveryMatch.
DeliveryMatch voert de API key in hun systeem in waarmee DeliveryMatch dan is gekoppeld aan je Veloyd account. Ritten kunnen nu door DeliveryMatch aangemaakt worden en statusupdates worden teruggekoppeld.