Logo van scan en print extensie

Scan & Print

De Scan & Print functionaliteit maakt het mogelijk om pakbonnen voorzien van een barcode in Veloyd te scannen waarmee direct de bijhorende zending in het printdialoogvenster in de browser geopend wordt. Het beperkt het aantal handelingen en verminderd de foutgevoeligheid van de gebruiker.

Functionaliteit

  • Scannen van barcodes op pakbonnen.
  • Openen van de zending behorend bij de pakbon in printdialoog in browser.

Overzicht Scan & Print in Veloyd.

Na activatie van de extensie verschijnt een extra knop in je dashboard. De scanknop.
Door het klikken op de scanknop XXXXXXXXXXXXX

Screenshot(s) met uitleg

Shoptrader - API Token genereren

Vereisten voor een correct functioneren

Om gebruik te kunnen maken van Scan & print dienen de volgende mogelijkheden in je webshop aanwezig te zijn:

  • Op de pakbonnen wordt een barcode geprint.
  • De waarde die de barcode bevat, bijvoorbeeld het ordernummer, wordt in Veloyd in het referentieveld weergegeven.
  • De barcode op de pakbon dient in een dusdanige opmaak / formaat te zijn dat de scanner waarmee je scant de barcode kan lezen. Dit is te testen door een barcode te scannen en te kijken of deze in Veloyd verschijnt.

Indien aan bovenstaande drie criteria voldaan wordt dan kan Scan & Print gebruikt worden.